headerimg
justitia

Regelmatig blijkt een ondernemer andere juridische ondersteuning nodig te hebben. Om die ondersteuning te kunnen bieden, hebben wij naast de advocatenpraktijk Wolf Legal Services opgericht. Wolf Legal Services voorziet u graag van de volgende diensten:

Interim-oplossingen

Mocht u behoefte hebben aan de tijdelijke inzet van een jurist, bijvoorbeeld vanwege plotselinge drukte op de juridische afdeling van uw organisatie of het vertrek van een bedrijfsjurist, dan kunnen wij met een hoge mate van flexibiliteit, zowel in uren als in tariefstelling, voorzien in die behoefte.

Legal scan

Zowel bij economisch hoogtij, als wanneer uw bedrijf minder gunstige tijden doormaakt, is het van belang dat u uw zaken niet alleen cijfermatig maar juist ook juridisch goed op orde hebt. Een van de middelen om na te gaan of dat het geval is, is een juridische scan van uw onderneming. Daarbij wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht of u de statuten van uw vennootschappen op orde hebt, de aandeelhoudersregisters correct worden bewaard en bijgehouden, op welke wijze u algemene voorwaarden hanteert en of die voorwaarden juridisch wel effectief zijn en of u uw contractdocumentatie op orde hebt.

Indien u kortom uw "corporate housekeeping" op orde wilt hebben, of behoefte hebt aan een ervaren "contract manager", kunnen wij u behulpzaam zijn.

In het verlengde van de legal scan ligt natuurlijk een juridisch due diligence onderzoek. Daarin beschikken wij over ervaring op het allerhoogste niveau. Referenties kunt u bij ons opvragen. Een dergelijk onderzoek kan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn als u plannen hebt om een andere onderneming over te nemen. Anderzijds is het vaak ook voor de verkopende partij nuttig om enig onderzoek naar zichzelf te laten verrichten. Dat is nodig om de te verkopen onderneming als het ware klaar te stomen om haar in de etalage te kunnen zetten. Als pas in het onderzoek door een potentiële koper blijkt dat de verkoper bepaalde contracten niet zorgvuldig heeft gedocumenteerd, staat de verkoper in de onderhandelingen over de verkoop meteen op achterstand.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, adviseren wij u graag in een vroeg stadium over de inhoud en omvang van het uit te voeren onderzoek. Wij leveren daarbij maatwerk, geheel afgestemd op de wensen van de klant, de aard van de bij de deal betrokken partijen en de structuur en het financiële belang van de transactie.

Legal assistance

Onze dienstverlening aan ondernemers gaat verder dan het louter verstrekken van juridische adviezen. Evengoed worden wij in het voorstadium van projecten betrokken, met name in de onderhandelingsfase. Wij kunnen u bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het uitdenken van een onderhandelingsstrategie of het namens u voeren van onderhandelingen. Komt u in de voorfase goed beslagen ten ijs, dan scheelt u dat later in het proces tijd en kosten.

Wij beschikken ook over jarenlange ervaring met het begeleiden van Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Midden- en Oost-Europa, met name in Polen en Rusland. Zo zijn wij betrokken geweest bij het opzetten van joint ventures, het begeleiden van overnames en het opstellen van import- en exportcontracten.

Cursussen

Wij bieden tegen scherpe prijzen cursussen aan op het gebied van contracten maken, algemene voorwaarden, fusies en overnames, burgerlijk procesrecht, geschillenbeslechting en bestuurdersaansprakelijkheid. Mike Wolf beschikt over ruime ervaring als docent, onder meer als gastdocent burgerlijk procesrecht en ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden, University College Roosevelt te Middelburg en de Hogeschool Zeeland/University of applied sciences te Vlissingen.

 

Wilt u meer informatie over deze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.